Program at the MEC

http://jewish-lodz.iu.edu/en/files/original/e8048c6699cedf14393a73ec3c43ec4c.jpg

Title

Program at the MEC

Description

A 1923 poster advertising an event at the Municipal Educational Cinematograph in Łódź. The programming is typical for this theater: a mixture of educational documentaries about exotic locales, nature, and industrial settings.

Date

1923

Language

Polish

Type

poster

Identifier

PL 39 221 17061 43

Is Referenced By

Text

Miejski Kinematograf Oświatowy / Wodny Rynek 44, róg Rokicińskiej (dojazd tramwajami No. 10 i 6) / Od poniedziałku, dn. 26 listopada r.b. / po gruntownym remoncie i rozszerzeniu widowni, / zostaje uruchomiony Miejski Kinematograf Oświatowy / Sezon 1923/24. / Sezon 1923/24. / Program Nr. 1. / na czas od 26 listopada do 2 grudnia 1923 r. / 1. Ocean Spokojny. / W porcie Honolulu. – Murzynięta wyławiające pieniądze z wody. – Wodospad „Waisna”. – / Wiry wodne. – Wodospad tęczowy. – Połów rekinów. – Wulkan „Kilonca”. – Lawa / zastygła. – Wnętrze krateru. – Teatrzyk marjonetek [sic] „Hula-Hula”. / 2. Fabryka papierosów w Warszawie firmy „Progress”. / Sortowanie liści, cięcie i opakowywanie tytuniu [sic?]. – Wyrób gilz. – Nabijanie tytuniu do gilz. / – Napełnianie pudełek i banderolowanie. / 3. W świecie owadów. / Mszyce. – Chróścik [sic] na kwitnącym błocie. – Skorek. – Larwa muchy plujki. – Osa. – / Głowy różnych owadów. – Pająki. / 4. Z Nowego Jorku do Rio de Janeiro. / Prezydent Republiki brazylijskiej na pokładzie pancernika. – Parada wojskowa. – Ćwi- / czenia załogi. – Zabawy podczas przejazdu przez równik. – Kinematograf na pokładzie. – / Oficerowie marynarki. – Przegląd floty brazylijskiej. – Prezydent odjeżdża do miasta. / 5. Mleczarstwo w Ameryce. / Wyrób mleka skondensowanego. – Badanie bakterji [sic], zawartych w mleku. – Wyrób serów. –/ Badanie zawartości tłuszczu. / 6. Wzrost roślin. / Przyśpieszanie powolnego ruchu rośliny 10 do 30 tysięcy razy. – Fasola. – Gorczyca. – / Len. – Rzeżucha. – Lilja [sic] japońska. – Królowa nocy. – Narcyz. – Zawilec. – Róża herbatnia. / 7. Tygodnik naukowy. / Źródła gorące zwane gejzerami w Yellowstone. – Park w Stanie New-Jersey w Ameryce / Północnej. –Zdjęcia, zwalniające tempo czynności i zjawisk. – Gdyby film, zwany życiem, / płynął powoli, toby człowiek żył przeszło 500 lat, z tego 190 lat spędziłby w łóżku, a praca / jednego tygodnia trwałaby dwa miesiące. / 8. Zakochałem ci się! (humoreska). / Ceny miejsc: dla dorosłych od mk. 30.000 do 50.000, dla młodzieży od mk. 10.000 do 30.000 / Początek seansów o godz. 230, 430, 630, 830. / Ilustracja muzyczna. / Sala ogrzana. / Drukarnia Polska w Łodzi, Przejazd 19.

Translation

Municipal Educational Cinematograph / Wodny Market 44, corner of Rokicińska (access with trams no. 10 and 6) / From Monday, November 26 of this year / after the thorough renovation and expansion of the auditorium, / the Municipal Educational Cinematograph begins operations / The 1923/24 Season. / The 1923/24 Season. / Program Nr. 1. / during the period from November 26 to December 2, 1923 / 1. The Pacific Ocean. / At the Honolulu port. – Black children picking out money from the water. – “Waisna” Waterfall. – / Whirlpools of water. – Rainbow waterfall. – Fishing for sharks. – “Kilonca” [Kilauea?] Volcano. – Lava / solidified. – Inside of the crater. – Puppet theater “Hula-Hula”. / 2. Cigarette factory in Warsaw of the “Progress” company. / Sorting the leaves, tearing, and packing the tobacco. – Production of the cigarette tube. – Tamping the tobacco in the cigarette tube. / – Filling up the boxes and placing excise seals. / 3. In the world of insects. / Aphids. – Caddis fly in efflorescent mud. – Earwig. – Bluebottle fly larva. – Wasp. / Heads of various insects. – Spiders. / 4. From New York to Rio de Janeiro. / President of the Brazilian Republic on board the dreadnought. – Military parade. – Exer- / cizes of the crew. – Games during the crossing of the equator. – Cinematograph on board. – / Navy officers. – View of the Brazilian fleet. – President leaves for the city. / 5. Dairy production in America. / Production of condensed milk. – Tests on bacteria contained in milk. – Production of cheeses. – / Tests of fat content. / 6. Growth of plants. / Acceleration of the slow movement of growth, 10,000 to 30,000 times. – Bean plant. – Mustard plant. – / Flax. – Watercress. – Japanese Lily. – Queen of the Night. – Narcissus. – Anemone. – Rosa odorata. / 7. Science weekly. / Hot springs, called geysers, in Yellowstone. – Park in the state of New Jersey in North / America. – Pictures, relieving the pace of action and events. – If the film, known as life, / ran slowly, this [?] man lived for over 500 years, of which 190 years he would spend in bed, and the work / of one week would last two months. / 8. I fell in love with you! (humoresque). / Prices of seats: for adults from 30.000 to 50.000, for youth from 10.000 to 30.000 / Showings begin at 230, 430, 630, 830. / Musical illustration. / Heated auditorium. / Printing office Polska in Łódź, Przejazd 19.

Collection

Citation

“Program at the MEC,” Jewish Life in Interwar Łódź , accessed June 15, 2024, https://jewish-lodz.iu.edu/items/show/114.