Program at the MEC

http://jewish-lodz.iu.edu/en/files/original/e8048c6699cedf14393a73ec3c43ec4c.jpg

Title

Program at the MEC

Description

A 1923 poster advertising an event at the Municipal Educational Cinematograph in Łódź. The programming is typical for this theater: a mixture of educational documentaries about exotic locales, nature, and industrial settings.

Date

1923

Relation

Language

Polish

Type

poster

Identifier

PL 39 221 17061 43

Is Referenced By

Text

Miejski Kinematograf Oświatowy / Wodny Rynek 44, róg Rokicińskiej (dojazd tramwajami No. 10 i 6) / Od poniedziałku, dn. 26 listopada r.b. / po gruntownym remoncie i rozszerzeniu widowni, / zostaje uruchomiony Miejski Kinematograf Oświatowy / Sezon 1923/24. / Sezon 1923/24. / Program Nr. 1. / na czas od 26 listopada do 2 grudnia 1923 r. / 1. Ocean Spokojny. / W porcie Honolulu. – Murzynięta wyławiające pieniądze z wody. – Wodospad „Waisna”. – / Wiry wodne. – Wodospad tęczowy. – Połów rekinów. – Wulkan „Kilonca”. – Lawa / zastygła. – Wnętrze krateru. – Teatrzyk marjonetek [sic] „Hula-Hula”. / 2. Fabryka papierosów w Warszawie firmy „Progress”. / Sortowanie liści, cięcie i opakowywanie tytuniu [sic?]. – Wyrób gilz. – Nabijanie tytuniu do gilz. / – Napełnianie pudełek i banderolowanie. / 3. W świecie owadów. / Mszyce. – Chróścik [sic] na kwitnącym błocie. – Skorek. – Larwa muchy plujki. – Osa. – / Głowy różnych owadów. – Pająki. / 4. Z Nowego Jorku do Rio de Janeiro. / Prezydent Republiki brazylijskiej na pokładzie pancernika. – Parada wojskowa. – Ćwi- / czenia załogi. – Zabawy podczas przejazdu przez równik. – Kinematograf na pokładzie. – / Oficerowie marynarki. – Przegląd floty brazylijskiej. – Prezydent odjeżdża do miasta. / 5. Mleczarstwo w Ameryce. / Wyrób mleka skondensowanego. – Badanie bakterji [sic], zawartych w mleku. – Wyrób serów. –/ Badanie zawartości tłuszczu. / 6. Wzrost roślin. / Przyśpieszanie powolnego ruchu rośliny 10 do 30 tysięcy razy. – Fasola. – Gorczyca. – / Len. – Rzeżucha. – Lilja [sic] japońska. – Królowa nocy. – Narcyz. – Zawilec. – Róża herbatnia. / 7. Tygodnik naukowy. / Źródła gorące zwane gejzerami w Yellowstone. – Park w Stanie New-Jersey w Ameryce / Północnej. –Zdjęcia, zwalniające tempo czynności i zjawisk. – Gdyby film, zwany życiem, / płynął powoli, toby człowiek żył przeszło 500 lat, z tego 190 lat spędziłby w łóżku, a praca / jednego tygodnia trwałaby dwa miesiące. / 8. Zakochałem ci się! (humoreska). / Ceny miejsc: dla dorosłych od mk. 30.000 do 50.000, dla młodzieży od mk. 10.000 do 30.000 / Początek seansów o godz. 230, 430, 630, 830. / Ilustracja muzyczna. / Sala ogrzana. / Drukarnia Polska w Łodzi, Przejazd 19.

Translation

Municipal Educational Cinematograph / Wodny Market 44, corner of Rokicińska (access with trams no. 10 and 6) / From Monday, November 26 of this year / after the thorough renovation and expansion of the auditorium, / the Municipal Educational Cinematograph begins operations / The 1923/24 Season. / The 1923/24 Season. / Program Nr. 1. / during the period from November 26 to December 2, 1923 / 1. The Pacific Ocean. / At the Honolulu port. – Black children picking out money from the water. – “Waisna” Waterfall. – / Whirlpools of water. – Rainbow waterfall. – Fishing for sharks. – “Kilonca” [Kilauea?] Volcano. – Lava / solidified. – Inside of the crater. – Puppet theater “Hula-Hula”. / 2. Cigarette factory in Warsaw of the “Progress” company. / Sorting the leaves, tearing, and packing the tobacco. – Production of the cigarette tube. – Tamping the tobacco in the cigarette tube. / – Filling up the boxes and placing excise seals. / 3. In the world of insects. / Aphids. – Caddis fly in efflorescent mud. – Earwig. – Bluebottle fly larva. – Wasp. / Heads of various insects. – Spiders. / 4. From New York to Rio de Janeiro. / President of the Brazilian Republic on board the dreadnought. – Military parade. – Exer- / cizes of the crew. – Games during the crossing of the equator. – Cinematograph on board. – / Navy officers. – View of the Brazilian fleet. – President leaves for the city. / 5. Dairy production in America. / Production of condensed milk. – Tests on bacteria contained in milk. – Production of cheeses. – / Tests of fat content. / 6. Growth of plants. / Acceleration of the slow movement of growth, 10,000 to 30,000 times. – Bean plant. – Mustard plant. – / Flax. – Watercress. – Japanese Lily. – Queen of the Night. – Narcissus. – Anemone. – Rosa odorata. / 7. Science weekly. / Hot springs, called geysers, in Yellowstone. – Park in the state of New Jersey in North / America. – Pictures, relieving the pace of action and events. – If the film, known as life, / ran slowly, this [?] man lived for over 500 years, of which 190 years he would spend in bed, and the work / of one week would last two months. / 8. I fell in love with you! (humoresque). / Prices of seats: for adults from 30.000 to 50.000, for youth from 10.000 to 30.000 / Showings begin at 230, 430, 630, 830. / Musical illustration. / Heated auditorium. / Printing office Polska in Łódź, Przejazd 19.

Collection

Citation

“Program at the MEC,” Jewish Life in Interwar Łódź , accessed November 28, 2023, https://jewish-lodz.iu.edu/items/show/114.