Dzigan and Shumacher at the Filharmonia

http://jewish-lodz.iu.edu/en/files/original/ee390c41482f2e9f19b7f8a14b6b9f7f.jpg

Title

Dzigan and Shumacher at the Filharmonia

Description

Ad from Ilustrowana Republika publicizing performances of favorite artists of the Yiddish stage—Shimen Dzigan, Israel Shumacher, and Menashe Oppenheim among them. During 1938, the ensemble toured central Poland with this popular show.

Publisher

Ilustrowana Republika no. 149

Date

1938

Language

Polish

Type

newspaper ad

Text

Sala Filharmonii / tel. 213-84. / Ostatni tydzień / Gościnnych Występów / Warszawskiego Teatru / „Nowości” / Kier. M. Winder. / Dziś o godz. 9.30 wiecz. ulubieńcy łódz- / kiej publiczności / Sz. Dżigan / I. Szumacher / R. Holcer / L. Folman / M. Openheim / J. Zylber / Z. Gorlicka / M. Brin / Rajnglas / Bergman i inni / wystąpią w wielkim cieszącym się nad- / zwyczajnym powodzeniem widowisku / satyrycznym p. t. / „Hot die welt a idełe” / Montaż i reż.: Sz. Dżigan i I. Szumacher. / Muzyka i kier. orkiestry i chóru rewel- / lersów: I. Szajewicz. / Bilety do nabycia w kasie Filharmonii.

Translation

Filharmonia Hall / tel. 213-84. / Final week / of Guest Performances / of the Warsaw Theater / “Nowości” / Director M. Winder / Today at 9:30 PM, the favorites of the / Łódź public / Sh. Dżigan / I. Schumacher / R. Holcer / L. Folman / M. Openheim / J. Zylber / Z. Gorlicka / M. Brin / Rajnglas / Bergman and others / appear in a great, pleasing, / exceptional, successful, satirical / spectacle under the title of / “What a world a Jew has” / Staging and direction: Sh. Dżigan and I. Schumacher. / Music and direction of orchestra and choir of / revelers: I. Szajewicz. / Tickets for purchase at the Filharmonia box office.

Collection

Citation

“Dzigan and Shumacher at the Filharmonia,” Jewish Life in Interwar Łódź , accessed November 27, 2022, https://jewish-lodz.iu.edu/items/show/111.