Interview with Zanvel and Mania Goldberg: first date in the Julianów Park.

Title

Interview with Zanvel and Mania Goldberg: first date in the Julianów Park.

Description

Mania Piwnik met Zanvel Goldberg in 1937, while he was on a spring break from his military service. When they met for their first date, the took a long walk to the Julianów Park, located north of the Jewish quarter.

In this recording excerpt, they try to recall the date of their first encounter.

Is Referenced By

Transcription

Z.G.=Zenon Goldberg
M.G.=Maria Goldberg
H.G.=Halina Goldberg
Z.G. …myśmy się zapoznali się jak ja byłem…
M.G. …na urlopie…
Z.G. …na urlopie – ale na... nie na wiosennym… nie na letnim, tylko…
M.G. …na jesiennym,
Z.G. …tylko na Boże Narodzenie…
H.G. - To się poznaliście w takim razie…
M.G. … na Boże Narodzenie…
H.G. …w 36…
M.G. …w 36 roku …
H.G. - Tak, bo w 37 w Wielkanoc… w Pesach… to już mamę na randkę wziąłeś…
Z.G. … zaraz Mania…nie!…
M.G. Nie, … w 35 roku…
Z.G. …W 35 poszedłem do wojska… Czy ja się z tobą nie zapoznałem, jak byłem na wielkanocnym urlopie?
M.G. … na wielkanocnym urlopie…
H.G. W 36?
Z.G. W 37 roku…
M.G. Tak… A poszliśmy na spacer do Julianowa…
Z.G. Tak…

Duration

0:52

Translation

Z.G.=Zenon Goldberg
M.G.=Maria Goldberg
H.G.=Halina Goldberg
Z.G. …we became acquainted when I was…
M.G. …on leave…
Z.G. …on leave – but not on ... not on spring… not on summer, but…
M.G. …on autumn,
Z.G. …but on Christmas [leave]…
H.G. – So you became acquainted, in this case …
M.G. … during Christmas…
H.G. …in [19] 36…
M.G. …in [19] 36 …
H.G. – yes, because in [19]37 during Easter … during Pesach… you already took mom on a date…
Z.G. … wait, Mania…no!…
M.G. No, … in [19]35 …
Z.G. …in [19]35 I entered the military service … Did I not become acquainted with you while I was on Easter leave?
M.G. … on Easter leave…
H.G. In [19]36?
Z.G. In [19]37 …
M.G. Yes … and we went for a walk in Julianów [Park]…
Z.G. Yes…

Collection

Citation

“Interview with Zanvel and Mania Goldberg: first date in the Julianów Park.,” Jewish Life in Interwar Łódź , accessed July 22, 2024, https://jewish-lodz.iu.edu/items/show/74.